Verenigingsinformatie

Wie is de Haarlemse Scheidsrechters Vereniging (HSV)?

 

De HSV is opgericht op 19 oktober 1923. Het bestuur bestaat uit:

Martijn Egner           voorzitter (voorzitter@covshaarlem.nl)
Peter Kierkels          secretaris (secretaris@covshaarlem.nl)
Ben Huurman           penningmeester (penningmeester@covshaarlem.nl)
Fred van der Ploeg  bestuurslid (spelregels) (tc@covshaarlem.nl)
Martin de Jager        bestuurslid (activiteiten) (tc@covshaarlem.nl)

 
De HSV heeft circa 110 leden en ruim 60 donateurs (personen en voetbalverenigingen). De leden zijn lid van de COVS, de donateurs niet. Individuele leden en donateurs mogen beiden deelnemen aan de activiteiten van de HSV, welke worden georganiseerd door een Activiteitencommissie (AC) o.l.v. het bestuur. Ze bestaan o.a. uit:

  • trainingen
  • technische scholing
  • spelregelbijeenkomsten en -wedstrijden
  • deelname aan COVS-voetbaltoernooien (veld en zaal)
  • contact- en ontspanningsbijeenkomsten.

Bij vervelende ervaringen (zoals molestaties) op het veld, in de zaal of in de samenwerking met de KNVB kan de HSV ondersteuning bieden (ook al is de samenwerking met de KNVB primair je eigen verantwoordelijkheid). Wij zijn een vereniging met korte communicatielijnen en hebben goede contacten met de KNVB-West I. We behartigen je belangen maar willen in de eerste plaats een platform van collega’s zijn met wie je kunt praten over je ervaringen. Mensen die van elkaar kunnen en willen leren en die elkaar beter maken. De HSV geeft elke twee maanden een clubblad uit.

Informatie Haarlemse Scheidsrechters Vereniging:

Opgericht: 19-10-1923
Kon. goedkeuring: 25-01-1962
Inschrijfnummer KvK: 40594016
ING – betaalrekening nr.: NL86INGB0000431965
Aangesloten bij de COVS