Het bestuur

De Haarlemse Scheidsrechtersvereniging beschikt over een zeer gemotiveerd team van bestuursleden. De bestuursleden hebben allen hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Bij het organiseren van diverse activiteiten en alle organisatie achter de schermen wordt het bestuur ondersteund door betrokken leden binnen de vereniging. De benoeming en samenstelling van het bestuur en gerelateerde commissies vindt ieder jaar plaatst op de Algemene Leden Vergadering.


 

Martijn Egner – Voorzitter

 
DSC07799  seperator Motivatie:
”Het nemen van een voortrekkers rol binnen onze vereniging om te professionaliseren en moderniseren, met als doel het ledental te vergroten en te verjongen. Tevens deze rol, op termijn te vervullen binnen ons district.”
    Taken:        Communicatie; Controle beleid korte en lange termijn.
    Telefoon:   06-33687148
    E-mail:        voorzitter@covshaarlem.nl

 


 

Peter Kierkels – Secretaris

 
DSC07787  seperator Motivatie:
‘Je bezig houden met de sport is één ding. Je verantwoordelijkheid nemen voor een vereniging is iets totaal anders. Het houdt niet op met het  betalen van je contributie, dat noem ik afkopen. Dus draag je je steentje bij aan je clubje: de HSV.”
    Taken:        Archief en correspondentie, veldvoetbal, incl. molestaties.
    Telefoon:   023-5636772 / 06-10652935
    E-mail:        secretaris@covshaarlem.nl

 


 

Ben Huurman – Penningmeester

 
DSC07793  seperator Motivatie:
‘Je bezig houden met de sport is één ding. Je verantwoordelijkheid nemen voor een vereniging is iets totaal anders. Het houdt niet op met het  betalen van je contributie, dat noem ik afkopen. Dus draag je je steentje bij aan je clubje: de HSV.”
    Taken:        Financiën en ledenadministratie
    Telefoon:   023-5634955 / 06-12045806
    E-mail:        penningmeester@covshaarlem.nl

 


 

Martin de Jager – Bestuurslid

 
38967043_2135028766567770_6304243998835867648_n  seperator Motivatie:
“Als jong bestuurslid laten zien dat de vereniging er ook juist voor jongeren is! Hier door hoop ik dat deze categorie zich ook betrokken voelt bij de club.”
    Taken:        Organisatie technische activiteiten, contacten verenigingen en scholen, digitaal clubblad, Facebook en website, lid activiteitencommissie
    Telefoon:   06-20801660
    E-mail:        tc@covshaarlem.nl

 


 

Fred van der Ploeg – Bestuurslid

 
2da6187  seperator Motivatie:
1. Verantwoordelijkheid nemen voor het spelregelkennisniveau bij scheidsrechters en voetballers door activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren om die kennis te verbeteren.2. Een (bestuurlijke) bijdrage leveren aan een/de vereniging van scheidsrechters in het belang van het mooie spelletje wat we voetbal noemen.”
    Taken:      Themabijeenkomsten voor (jeugd)scheidsrechters bij verenigingen en scholen verenigingen en scholen, spelregelactiviteiten ondersteunen bij de HSV
    Telefoon:   0252-372998 / 06-40545237
    E-mail:        tc@covshaarlem.nl

 


 

Vincent de Roos – Bestuurslid

 
 seperator Motivatie:

Deze word spoedig gedeeld!

    Taken: Na overleg en plaatsing
    Telefoon:   —
    E-mail:        —